Onsdag, 29 januari 2020

Fransar och Bryn

Fransfärgning ::. 230 kr
i samband med annan behandling ::. 200 kr

Brynfärgning (plockning ingår alltid) ::. 230 kr
i samband med annan behandling ::. 200 kr

Frans- och brynfärgning samt plockning ::. 335 kr
i samband med annan behandling ::. 290 kr

Ansning av bryn (plock. el vax.) ::. 165 kr
i samband med annan behandling ::. 130 kr