Måndag, 19 august 2019

Naturligt vacker så länge du vill

En av de största fördelarna med Q-Med Esthetics produktserie är att den är långtidsverkande men inte permanent. Hur länge en behandling håller i sig är mycket individuellt. Det beror på flera faktorer, som ålder, hudtyp, livsstil och muskelaktivitet, liksom på injektionstekniken.

Q-Med Esthetics gelpartiklar absorberas så långsamt att du har god tid på dig att underhålla behandlingen. När gelen bryts ner ersätts den av vatten. Ju mindre koncentrerad gelen blir, desto mer vatten binder den. Det här är den främsta orsaken till att Q-Med Esthetics behandlingar varar så länge. När gelen absorberats, försvinner den obemärkt ur kroppen.

Efter behandlingen kan några vanliga injektionsrelaterade reaktioner uppstå, t ex svullnad, rodnad, smärta, klåda, fläckar och ömhet vid injektionsstället. De försvinner av sig själva inom en eller två dagar efter injektion i huden och inom en vecka efter injektion i läppar. Andra typer av reaktioner är mycket ovanliga, men omkring en av tvåtusen behandlade patienter har fått lokala reaktioner, troligen på grund av överkänslighet. Dessa reaktioner har vanligtvis varit svullnad vid injektionsstället, vilket ibland kan påverka omgivande vävnader. Q-Med Esthetics produkterna har mött stor framgång med många nöjda kunder. Hundratusentals människor har framgångsrikt behandlats i mer än 40 länder runt om i världen.

Restylane produkterna tillverkas under noggrant kontroll, forskning och tillverkning. Huvudkontor finns i Sverige.