Restylane & Botox

Restylane & Botox

Välkommen att boka en tid för Botox & Restylane behandling

Restylane är en naturlig skönhetslyft, icke-animalisk hyaluronsyra som injiceras under huden och därmed slätar ut rynkor med omedelbar verkan. Botox® är särskilt lämplig vid behandling av rynkor i pannan och kring ögonen (hönsfötter). Den lämpar sig också för vissa rynkor kring munnen, hakan och på halsen. (Dessa behandlingar utförs av leg. hudläkare på vår salong)

OBS! Fr.o.m. den 1januari 2015 har staten beslutat att belägga alla kosmetiska behandlingar med moms (Restylane, Filers, Botox, plastikkirurgiska ingrepp).

Restylane, Emervel, Juvéderm, Botox
Dessa behandlingar utförs av leg. hudläkare på vår salong

Restylane (1,0ml)
3800 kr
Restylane (0,5ml)
2400 kr
Restylane Perlane (1,0ml)
4000 kr
Restylane Perlane (0,5ml)
2600 kr
Restylane Touch (0,5ml)
2100 kr
Restylane Vital (1,0ml)
3300 kr
Restylane Vital (2x1,0ml)
5100 kr
Emervel Classic (1,0ml)
3800 kr
Emervel Deep (1,0ml)
4000 kr
Juvéderm Smile (0,6ml)
3000 kr
JuvédermVoluma, Volbella (1,0ml)
4000 kr
Botox Panna
3600 kr
Botox Kråksparkar
3600 kr
Botox Panna + kråksparkar
5400 kr
Botox Andra område
1900 kr - 3600 kr

Naturligt vacker så länge du vill

En av de största fördelarna med Q-Med Esthetics produktserie är att den är långtidsverkande men inte permanent. Hur länge en behandling håller i sig är mycket individuellt. Det beror på flera faktorer, som ålder, hudtyp, livsstil och muskelaktivitet, liksom på injektionstekniken.

Q-Med Esthetics gelpartiklar absorberas så långsamt att du har god tid på dig att underhålla behandlingen. När gelen bryts ner ersätts den av vatten. Ju mindre koncentrerad gelen blir, desto mer vatten binder den. Det här är den främsta orsaken till att Q-Med Esthetics behandlingar varar så länge. När gelen absorberats, försvinner den obemärkt ur kroppen.

Efter behandlingen kan några vanliga injektionsrelaterade reaktioner uppstå, t ex svullnad, rodnad, smärta, klåda, fläckar och ömhet vid injektionsstället. De försvinner av sig själva inom en eller två dagar efter injektion i huden och inom en vecka efter injektion i läppar. Andra typer av reaktioner är mycket ovanliga, men omkring en av tvåtusen behandlade patienter har fått lokala reaktioner, troligen på grund av överkänslighet. Dessa reaktioner har vanligtvis varit svullnad vid injektionsstället, vilket ibland kan påverka omgivande vävnader. Q-Med Esthetics produkterna har mött stor framgång med många nöjda kunder. Hundratusentals människor har framgångsrikt behandlats i mer än 40 länder runt om i världen.

Restylane produkterna tillverkas under noggrant kontroll, forskning och tillverkning. Huvudkontor finns i Sverige.

Restylane, Restylane Perlane, Restylane Touch!

Restylane är en naturlig skönhetslyft, icke-animalisk hyaluronsyra som injiceras under huden och därmed slätar ut rynkor med omedelbar verkan. Utförs av hudläkare.

Hyaluronsyra är ett av de få ämnen som är identiskt i alla arter och vävnader. Den kan därför användas inom många medicinska områden. Hyaluronsyran bevarar hudens elasticitet och ungdomliga konturer, dess förmåga att stå mot påverkan från tidens gång, väder och vind. Den existerar i allt liv och dess viktigaste funktion är att binda vatten.

Ett skräddarsytt koncept för varje vävnadstyp
Vart och ett av de tre alternativen i Q-Med Esthetics produktserie är framtaget för olika syften och effekter, allt från att dölja tunna linjer till att förstärka ansiktskonturer eller skulptera läppar.

Restylane
För korrigering av rynkor och läppförstoring.

Restylane Touch
För korrigering av tunna, ytliga linjer, t ex runt ögon och mun, linjer i pannan och skrattrynkor.

Restylane Perlane
För formning av ansiktskonturer, t ex kinder och haka, för korrigering av djupa veck och för läppförstoring.
Det här är ett skräddarsytt koncept för varje vävnadstyp, baserat på den unika NASHA-gelen. Skillnaden produkterna emellan är gelens partikelstorlek. För att nå ett optimalt resultat används ofta våra produkter i kombination. Vår läkare väljer ut de produkter som överensstämmer med vävnadsstrukturen i aktuellt behandlingsområde.

Botox® (Botulinum toxin)

Botox® är särskilt lämplig vid behandling av rynkor i pannan och kring ögonen (kråksparkar). Den lämpar sig också för vissa rynkor kring munnen, hakan och på halsen.

Botox är en bakterieprodukt (Clostridium botulinum) och är faktiskt världens starkaste gift. Trots det, är själva preparatet Botox en av de absolut säkraste medicinerna läkarna använder!

Botox är sedan flera år registrerad som läkemedel mot olika typer av muskelspasmer. Preparatet används också mot extrem svettning, mot rynkor, och nyligen har man upptäckt att det även fungerar mot huvudvärk . I April blev det registrerad i USA för kosmetiska behandlingar (Kanada och Polen är andra länder där Botox är registrerad också för rynkbehandlingar, men fler länder håller på att följa efter).

Botox® är ett väl etablerat preparat för behandlingar av muskelkontraktur (muskelspasm) hos både vuxna och barn. Denna substans blockerar nervimpulser som normalt stimulerar muskler till sammandragningar. På senaste tid har man med framgång använt Botox® även inom estetisk dermatologi för behandling av rynkor.

Hudvecken som kallas för rynkor uppkommer och underhålls av ytliga ansiktsmuskler när de drar ihop sig och på det sättet "veckar in" huden.

I och med att dessa muskler är ständigt mer eller mindre sammandragna, kommer "hudveckning" alltid att synas efter att huden förlorat sin ursprungliga elasticitet. Genom att blockera grupper av dessa "rynkmuskler" med Botox® kan man påtagligt jämna ut hudens yta, så att hudvecken försvinner. En sådan behandling gå ut på att små mängder Botox® sprutas in under huden på utvalda ställen med en mycket tunn nål. Effekten på de behandlade musklerna inträder efter några dygn och försvinner efter 4-6 månader. Den kosmetiska effekten på själva rynkor håller sig oftast ett par månader längre tack vare det att huden får vara i fred under tiden och hinner regenerera sig.

Man kan då säga att behandling med Botox® förebygger vidare utveckling av rynkor och kan till viss mån reparera dem. För att bibehålla effekten kan behandlingen upprepas om och om igen med några månaders mellanrum.

presentkort On-line bokning