Botox®

Botox® är ett väl etablerat preparat för behandlingar av muskelkontraktur (muskelspasm) hos både vuxna och barn. Denna substans blockerar nervimpulser som normalt stimulerar muskler till sammandragningar. På senaste tid har man med framgång använt Botox® även inom estetisk dermatologi för behandling av rynkor. Genom att blockera grupper av dessa "rynkmuskler" med Botox® kan man påtagligt jämna ut hudens yta, så att hudvecken försvinner.

presentkort On-line bokning